Rots & Water trainingen


Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd.

Maatwerk


Werkkans hecht veel waarde aan de wensen en ideeën van de deelnemer, ouder(s), voogd, curator en persoonlijk begeleider. Samen bekijken we de mogelijkheden om deze persoonlijke voorkeuren te vertalen naar een planmatige werkwijze en individueel behandelplan.

Dagbesteding


Werkkans is onderdeel van een Multi- gedisciplineerd ondernemerspool en bieden wij dagbesteding op maat. Op ons eigen Werkkans terrein hebben we groen onderhoud op een mini camping, facilitaire werkzaamheden, houtbewerking, technische onderhoud, en dierverzorging. Het terrein van Werkkans is een veilige en gestructureerde omgeving, met mogelijkheden voor deelnemers om zich terug te trekken naar een rustige werkplek.

Traject Coaching


Doormiddel van de methodiek competentie gericht werken, bekijken we de kwaliteiten en verbeterpunten van de deelnemer en evalueren we periodiek om te constateren of het doel of het doel behaald is.

Maatschappelijke Projecten


We zetten ons in door gratis tuin onderhoud (snoeien, kleine renovatie, zagen) aan te bieden aan oudere (bejaarden) zieke, of lichamelijk beperkten mensen. Hierbij creëren we een win win situatie, doordat wij laten zijn dat we iedereen kunnen helpen, buiten onze dagbesteding locatie.

Participatie


Supported Employment is een methodiek die zich richt op begeleiding van kansengroepen die willen werken in een regulier bedrijf, maar voor wie de bestaande ondersteuningsvormen niet volstaan. Werkkans kan putten uit een grote pool regulieren bedrijven met samenwerkingsafspraken. We beginnen met het maken van een "plan van aanpak" en vormen een realistische stappenplan naar een baan met behoud van uitkering. Eén van de stappen, is het zoeken van een geschikte vacature en het schrijven van een gerichte motivatiebrief en bijbehorend CV. Vervolgens oefenen we het sollicitatiegesprek en werken we aan competentiegerichte vaardigheden. Eenmaal aan het werk, stopt de begeleiding niet. Vanaf hier start Supported Employment en is bedoeld voor zowel werkgever als deelnemer.

Werkkans
Kamervoort 25
6687 LB Angeren

Telefoon: 0613552632
Email: info@werk-kans.nl

KvK: 69919062